voorproefje

Waarom zijn sommige landen rijk en andere arm?

Het begrip ‘welvaart’ hangt enerzijds samen met de behoeften en de wensen die we hebben, anderzijds hangt het samen met de middelen die we tot onze beschikking hebben om aan die behoeftes en wensen te voldoen. Bij middelen kun je denken aan geld om in je eerste levensbehoeften te voorzien, maar ook aan zaken waarvan iedereen gebruik kan maken zoals openbaar vervoer, onderwijs en gezondheidszorg. Of je jezelf en je land welvarend kunt noemen, kan aanleiding geven tot veel discussie. Dat komt in deze opdracht aan de orde.

Wie beter wil begrijpen waarom sommige landen rijk zijn en andere arm, moet beginnen met het verzamelen van gegevens over welvaart. Hiervoor hebben wetenschappers grote databestanden aangelegd. Deze opdracht gaat over het bestuderen van gegevens over rijke en arme landen.

Voorproefje

Een van de meest gebruikte maatstaven voor de relatieve rijkdom van landen is het gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking. Kijk in de tabel en maak een lijstje van vijf arme landen en vijf rijke landen.

Zoek de tien landen die je hebt uitgekozen op een wereldkaart op. Wat valt je op?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Deze opdracht is gemaakt door prof. dr. Ewout Frankema, hoogleraar Agrarische en Milieugeschiedenis, Wageningen Universiteit & Research Center.

Met een achtergrond in economie, geschiedenis en wijsbegeerte heeft Ewout (1974) een uniek onderzoeksprofiel opgebouwd, waarin de zoektocht naar de historische wortels van armoede en rijkdom centraal staat. Momenteel werkt hij met een ERC-subsidie aan het meten en analyseren van langetermijn-welvaartsontwikkelingen in sub-Sahara Afrika. Met een internationaal team van onderzoekers ontwikkelt hij onderwijsmateriaal dat open access beschikbaar wordt gesteld om zo een impuls te geven aan het geschiedenisonderwijs in Afrika.

Waarom zijn sommige landen rijk en andere arm?