voorproefje

Van wijsneus tot wijsgeer 2

Deze tweede opdracht is een voortzetting over de ideeën van de oude Grieken. Twee belangrijke stromingen die voortbouwden op Socrates, Plato en Aristoteles komen in deze opdracht aan de orde. En het gaat over de kijk op een deugdzaam leven. Filosoferen als techniek komt in de derde opdracht aan de beurt. Denkbeelden bepalen net zoals in de eerste opdracht ook deze opdracht.

Het plaatje dat je bij deze opdracht ziet is een van de belangrijke deugden voor de oude Grieken (en later ook de Romeinen). Ook in onze tijd vormt een deugd als deze een richtsnoer voor ons handelen.

Voordat je met deze opdracht aan de slag gaat, moet je eerst Van wijsneus tot wijsgeer - 1 maken.

Voorproefje

De navolgers van Socrates, Plato en Aristoteles zijn in diverse scholen dan wel richtingen te onderscheiden. Zo heb je de Stoïcijnen, de Epicuristen, de Cynici, de Sceptici en de Sofisten. In deze opdracht gaat het verder alleen over de Stoïcijnen en de Epicuristen, twee stromingen die ook nog in onze tijd belangrijke filosofische stromingen zijn.

Vraag 1: Hieronder zie je zes namen staan. Verdeel die in 2 groepen van drie. Zoek op wie tot de Stoïcijnen behoorde en wie tot de Epicuristen.

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Dit is een van de opdrachten die door De Digitale Topschool zelf zijn bedacht.

Van wijsneus tot wijsgeer 2