voorproefje

Van wijsneus tot wijsgeer 1

Filosofen heten ook wel wijsgeer. Filosofische vragen richten zich op de overtuigingen waarop ons denken en handelen is gebaseerd. Wat bedoelen we precies als we het hebben over een vrije wil? Wat is rechtvaardigheid? Is er verschil tussen lichaam en geest? Welke rol speelt taal in ons denken?

Deze opdracht is een inleiding in de filosofie of wijsbegeerte. Om kennis te maken met de wijsbegeerte, gaan we eerst een stap terug in de tijd, naar het oude Griekenland. Dat land wordt wel als de bakermat van de wijsbegeerte gezien en heeft allerlei grote denkers voortgebracht die vandaag de dag nog steeds bestudeerd worden.

Deze opdracht is de eerste van een serie van vier. De tweede opdracht gaat over de kijk op een deugdzaam leven, opdracht nummer 3 behandelt de techniek van het filosoferen en nummer 4 gaat over drogredenen

Voorproefje

Op de schildering 'School van Athene' waarmee deze opdracht begint, staan onder meer drie beroemde filosofen afgebeeld. Dat zijn Aristoteles, Socrates en Plato.

Vraag 4: Er is er duidelijk verband tussen de drie wijsgeren. Hoe staan de drie tot elkaar in relatie? Op www.filosofie.nl kun je dat ontdekken door in het zoekveld achtereenvolgens hun namen in te tikken en over hen te lezen.

bonusvraag: Een beroemde Nederlandse schilder heeft ook een van de drie wijsgeren uit deze opdracht geportretteerd. Wie was die schilder en hoe heet het schilderij?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Dit is een van de opdrachten die door de Digitale Topschool zelf zijn bedacht.

Van wijsneus tot wijsgeer 1