voorproefje

Lopen, hoe doe je dat eigenlijk?

Lopen gaat vanzelf, toch? Maar als je bijvoorbeeld een humanoïde robot - een robot met een mensachtige gestalte - wilt bouwen, die net als wij op twee benen kan lopen, moet je gaan bedenken wat lopen eigenlijk is, hoe dat gaat. Bij het lopen spelen allerlei zaken een rol. De lengte van het been is van belang. De inspanning die het kost om een stap te zetten, de natuurlijke tred of loop die iemand heeft, de stapgrootte, en ook 'slingertijd'. Wat dat laatste is, leer je onder meer in deze opdracht over het lopen van de mens. Je krijgt rekenvragen en ook denkvragen.


Voorproefje

Tabel 2 Stapgrootte (cm)

rustig lopen

stevig lopen

snel lopen

Vader Jeroen

89

98

103

Moeder Saskia

80

88

93

Zoon Jelle

61

67

71

Dochter Emma

49

54

57

Hond Scotty

12

13

14

Vraag 1

Het gezin uit de tabel gaat met de hond aan de wandel. Het groepje heeft trek in ijs. Ze wandelen rustig naar een ijstentje dat 2 km verderop is. Bereken met hulp van tabel 2 hoeveel stappen Vader Jeroen, zoon Jelle en Scotty moeten maken om bij het ijstentje aan te komen. Rond je antwoord af op een geheel getal en laat je berekening zien.


Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Ontleend aan een bèta-opgave uit de finale van de Toptoets door prof. dr. Peter Wieringa van de TU Delft.

Lopen, hoe doe je dat eigenlijk?