voorproefje

Onze vriend de Robot?

De mens is voortdurend op zoek naar machines die hem werk uit handen kunnen nemen, vooral saai werk of gevaarlijk werk. Het grote voordeel van robots is dat ze nooit moe worden en precies doen wat ze opgedragen krijgen. De laatste jaren zijn er diverse robots ontwikkeld die je als maatje van de mens kunt zien en die uiterlijk steeds meer op een mens gaan lijken. Over die robots gaat deze opdracht. Deze robots worden ook wel humanoïde robots genoemd. Wat kunnen die allemaal al? Niet alleen gaat de opdracht over hedendaagse robots. Je moet ook wat te weten zien te komen over de eerste bedenkers van robots.

Voorproefje

Het grote voordeel van robots is dat ze nooit moe worden en precies doen wat ze opgedragen krijgen. Het nadeel is ook dat ze niet meer doen dan wat ze precies opgedragen krijgen. Robots zijn in tegenstelling tot de mens weinig flexibel en missen de denkkracht van de mens. Op dit moment is een robot intellectueel bij wijze van spreken nog niet tot veel meer in staat dan een aap. Maar daarin komt steeds meer verandering. Langzaam maar zeker verschijnen er meer mensachtige robots (dat wil zeggen dat ze lijken op een mens, met bijvoorbeeld 2 armen en benen) naast de grote industriële robots die je bijvoorbeeld in autofabrieken bezig kunt zien. En het zijn robots die flexibeler worden en meer begrijpen.

Vraag 3

Waar komt eigenlijk de aanduiding 'robot' vandaan? Wie heeft dat woord bedacht? En wanneer was dat? En hoe kwam die persoon erop?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Onze vriend de Robot?