Spelregels voor leerlingen

Download als PDF

Voor het laatst aangepast op 4 november 2015

Waar in deze tekst gesproken wordt over hij, wordt altijd hij of zij bedoeld.

Introductie

Je school gaf je op als deelnemer aan De Digitale Topschool. Om opdrachten te kunnen kiezen moet je inloggen op www.dedigitaletopschool.nl met de gegevens die in het mailtje over deelname staan. Je komt dan op een eigen pagina (jouw profiel). Daar kun je een opdracht kiezen. Zie de tab rechtsboven met 'Opdrachten'. Hierover staat verderop meer.

Als je een opdracht kiest, krijg je ook een TOP-leraar toegewezen. Dat is een student die je werk gaat nakijken en aan wie je ook om hulp kan vragen bij het maken van de opdracht.

Je kunt op je profielpagina iets over jezelf vertellen. Kies dan voor de knop 'Profiel veranderen' rechtsboven. Je kunt zo het silhouet vervangen door een foto (van jezelf bijvoorbeeld). Je kunt ook het wachtwoord dat je kreeg vervangen door een wachtwoord naar eigen keuze (minimaal 8 tekens; alle tekens toegestaan)

Opdrachten kiezen

Als je een opdracht kiest, wordt die aan jouw pagina toegevoegd. Je kunt maar 1 opdracht tegelijk aanvragen. Als je de eerste hebt ingeleverd, kun je een tweede kiezen. En als je de tweede inlevert, kun je eventueel ook nog een derde kiezen. Daarna kun je pas een nieuwe aanvragen als je TOP-leraar een van de uitstaande opdrachten heeft goedgekeurd.

We proberen opdrachten te bedenken waarmee je ongeveer een uurtje bezig bent. Dat kan soms wel verschillen. Soms ben je meer tijd kwijt. Het hangt er natuurlijk ook van af hoe moeilijk de opdracht voor jou is. Wat de een gemakkelijk vindt, is voor de ander juist moeilijk.

De opdracht die je hebt uitgekozen, sturen we via de mail naar je toe. Dat gaat automatisch. In dat mailtje staat de naam en het e-mailadres van de TOP-leraar.

Inleveren

Je moet je antwoord inleveren via de website. Je kunt het typen in het veld voor het antwoord. In dit veld kun je jouw antwoord direct al typen, ook al wil je de opdracht nog niet inleveren. Wat je typt blijft bewaard, ook de volgende dag. Dat werkt alleen op één computer. Als je bijvoorbeeld thuis er verder aan wil werken, werkt dat niet. Dan kun je jouw antwoord beter tijdelijk ergens anders opschrijven.

Als je liever een Word bestand inlevert, of de opdracht vraagt om een tekening of andere bijlage, kun je die ook uploaden via de website.

In beide gevallen druk je op de groene knop Inleveren om de opdracht in te leveren. Pas dan kan jouw TOP-leraar beginnen met nakijken.

Je TOP-leraar kijkt je antwoord na. Hij of zij kan hem dan goedkeuren, maar hij of zij kan je ook vragen je antwoord te verbeteren. De opzet is namelijk dat je de opdracht (met hulp) tot een goed einde brengt. Als je meer wilt weten over een bepaald onderwerp, kun je dat natuurlijk ook vragen. Dan stuur je je TOP-leraar gewoon een mailtje.

Je school sturen we ook de opdracht die jij kiest. Zo weten ze daar waarmee je bezig bent. Na afloop geeft de TOP-leraar ook aan je school kort aan hoe het met de opdracht is gegaan.

Als je een opdracht hebt gekozen zie je een blauw blokje ernaast op je profielpagina. Dat betekent dat je aan de slag moet. Als je het antwoord hebt ingeleverd, verandert de kleur in rood. Dan is de TOP-leraar aan de beurt om na te kijken. Keurt die de opdracht goed, dan verspringt de kleur naar groen. Wil de TOP-leraar een bijstelling dan wordt de kleur oranje en moet je je antwoord dus opnieuw inleveren.

Als het te lang duurt voordat je iets doet dan stuurt het systeem een waarschuwingsmailtje.

TOP-leraren

De TOP-leraren zijn bijna allemaal studenten die toen ze op de basisschool zaten aan de Toptoets meededen. Dat is een uitdagende kennis/denkwedstrijd. Zie www.toptoets.nl als je daarover meer wilt weten. De TOP-leraren waren net als jij goede leerlingen die graag extra, pittige stof op school kregen.

De opdrachten zijn gekoppeld aan de specialiteit van de TOP-leraar. Je krijgt dus met diverse TOP-leraren te maken, afhankelijk van de opdracht. En omdat de computer kijkt welke TOP-leraar er 'vrij' is, is de kans klein dat je bij dezelfde TOP-leraar blijft. Daar proberen we nog iets op te verzinnen, maar voorlopig gaat het zo.

Mocht je algemene vragen hebben of opmerkingen, stuur dan een mailtje aan info@dedigitaletopschool.nl. Voor alle zaken die over een opdracht zelf gaan, moet je je dus tot je TOP-leraar richten. We hopen dat je met plezier en nut van De Digitale Topschool gebruik maakt. Het aantal opdrachten waaruit je kunt kiezen wordt regelmatig aangevuld. Als je een suggestie hebt voor een opdracht die er nog niet is, dan horen we dat graag.